تخصیص منابع در محیط گریدهای محاسباتی با استفاده از الگوریتم های هوش جمعی

4

موضوع مقاله :Resource Allocation in Computational Grids environment Using Improved Particle Swarm Optimization Algorithm

تخصیص منابع در محیط گریدهای محاسباتی با استفاده از الگوریتم های هوش جمعی

همراه با فایل PDF اصلی

همراه با فایل word ترجمه کامل مقاله

 

10000 تومان – خرید

 

در صورت خرابی لینک با 09104366899 تماس بگیرید