• نرم افزار مدیریت ویدیو کلوپ با بانک اطلاعاتی Sql و سی شارپ