درباره ما

صاحب سایت : وحید اسدزاده چلک

کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار

آدرس : استان اردبیل -شهرستان گرمی-رو به روی بانک ملت

تلفن تماس : 09104366899-09015591790

ایمیل : asadzadeh_v@yahoo.com

وب سایت unisoftware از سال 94/01/11 با هدف ارائه آموزش های زبان های برنامه نویسی و همچنین طراحی و تولید نرم افزارهای تجاری و حسابداری برای مراکز فروش فعالیت خود را آغاز کرده است.

https://telegram.me/unisoftware